dang-ky-4g-viettel-002
dang-ky-4g-viettel-001

các gói đăng ký 4g sim di động viettel

Thông tin chi tiết các cú pháp đăng ký 4G dành cho sim 4G Viettel. Cú pháp đăng ký 4G đơn giản, nhanh chóng.

vui100-4g-viettel

VUI100 chi tiết gói

100.000đ

 • 10Gb data 4G tốc độ cao
 • Chu kỳ: 07 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
VUI100 0768118118 gửi 9123

est120-4g-viettel

EST120 chi tiết gói

100.000đ

 • 28Gb data 4G tốc độ cao
 • Chu kỳ: 30 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
EST120 0768118118 gửi 9123

ST90K-4g-viettel

ST90K chi tiết gói

90.000đ

 • 30Gb data 4G tốc độ cao
 • Chu kỳ: 30 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
ST90K 0768118118 gửi 9123

v120z-4g-viettel

V120Z chi tiết gói

90.000đ

 • 120Gb data 4G tốc độ cao
 • Chu kỳ: 30 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
V120Z 0768118118 gửi 9123

MIMAXSV-4g-viettel

MIMAXSV chi tiết gói

50.000đ

 • 05Gb data 4G tốc độ cao
 • Chu kỳ: 30 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
MIMAXSV 0768118118 gửi 9123

ST120K-4g-viettel

ST120K chi tiết gói

120.000đ

 • 60Gb data 4G tốc độ cao
 • Chu kỳ: 30 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
ST120K 0768118118 gửi 9123

ST70-4g-viettel

ST70 chi tiết gói

70.000đ

 • 30Gb data 4G tốc độ cao
 • Chu kỳ: 30 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
ST70 0768118118 gửi 9123

v90c-4g-viettel

V90C chi tiết gói

90.000đ

 • 15Gb data 4G tốc độ cao
 • Chu kỳ: 30 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
V90C 0768118118 gửi 9123

các gói đăng ký 4g sim dcom viettel

Thông tin chi tiết các cú pháp đăng ký 4G dành cho sim 4G Dcom Viettel. Cú pháp đăng ký 4G Dcom đơn giản, nhanh chóng.

d900-dcom-4g-viettel-4g

D900 chi tiết gói

900.000đ

 • 84Gb data 4G tốc độ cao
 • Chu kỳ: 360 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
D900 0768118118 gửi 9123

d200-dcom-4g-viettel

D200 chi tiết gói

200.000đ

 • 20Gb data 4G tốc độ cao
 • Chu kỳ: 30 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
D200 0768118118 gửi 9123

d120-dcom-4g-viettel-4g

D120 chi tiết gói

120.000đ

 • 12Gb data 4G tốc độ cao
 • Chu kỳ: 30 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
D120 0768118118 gửi 9123

d90-dcom-4g-viettel-4g

D90 chi tiết gói

90.000đ

 • 10Gb data 4G tốc độ cao
 • Chu kỳ: 30 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
D90 0768118118 gửi 9123

các gói đăng ký combo nghe gọi & Data 4g viettel

Thông tin chi tiết các cú pháp đăng ký 4G dành cho sim Viettel gói nghe gọi và data 4G tốc độ cao. Cú pháp đăng ký nghe thoại & 4g đơn giản, nhanh chóng.

mp50x-4g-viettel-dang-ky-goi-combo-4g

MP50X chi tiết gói

50.000đ

 • Miễn phí dưới 10 phút nội mạng(500 phút/tháng)
 • Chu kỳ: 30 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
MP50X 0768118118 gửi 9123

mp70x-4g-viettel-dang-ky-goi-combo

MP70X chi tiết gói

70.000đ

 • Miễn phí dưới 20 phút nội mạng(1.000 phút/tháng)
 • Chu kỳ: 30 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
MP70X 0768118118 gửi 9123

mp90x-4g-viettel-dang-ky-goi-combo

MP90X chi tiết gói

90.000đ

 • Miễn phí dưới 20 phút nội mạng(1.000 phút/tháng)
 • Chu kỳ: 30 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
MP90X 0768118118 gửi 9123

KM300V-4g-viettel-dang-ky-goi-combo

KM300V chi tiết gói

300.000đ

 • Có 1.800 phút nội mạng (dùng trong 30 ngày)
 • Có 450 SMS /30 ngày
Đăng Ký Nhanh Qua SMS

Hoặc Soạn tin
KM300V 0768118118 gửi 9123